ข้อมูลที่พัก: สุกรบีชบังกะโลว์

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : สุกรบีชบังกะโลว์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 850 - 2,200 บาท
 • ที่อยู่ : 174 หมู่ 1 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7520 7707, 0 7520 3301
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sukorn-island-trang.com
 • อีเมลล์ : sukorn2@cscoms.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย