ข้อมูลที่พัก: สุกรอันดามันรีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ชื่อโรงแรม : สุกรอันดามันรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,400 บาท
 • ที่อยู่ : 176 หมู่ 1 เกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1416 2526, 0 7521 8990
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sukornandaman.com
 • อีเมลล์ : sales@sukornandaman.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย