ข้อมูลที่พัก: เกาะไหง รีสอร์ท

จังหวัดตรัง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

  • ชื่อโรงแรม : เกาะไหง รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะไหง เมือง ตรัง
  • ระดับ : 3 ดาว
  • ราคา : 1,200 - 18,000 บาท
  • ที่อยู่ : 28-30 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7559 0035, 0 7559 0236, 08 1088 2112
  • จำนวนห้อง : 107 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.kohngairesort.com
  • อีเมลล์ : reservation@kohngairesort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย