ข้อมูลที่พัก: คลู คอนเนอร์

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : คลู คอนเนอร์
  • สถานที่ : เมือง ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 80 - 150 บาท
  • ที่อยู่ : 21-23 ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย