ข้อมูลที่พัก: เกาะช้างแกรนด์ ออคิด

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • ชื่อโรงแรม : เกาะช้างแกรนด์ ออคิด
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะช้าง ตราด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,900 - 5,900 บาท
 • ที่อยู่ : 11/3 หมู่ 3 อ่าวคลองสน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3955 5050-1
 • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย