ข้อมูลที่พัก: เกาะหมาก คอทเทจ

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะหมาก คอทเทจ
  • สถานที่ : เกาะช้าง ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 1,350 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะหมาก 17/1 หมู่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3952 4028, 08 9895 7593
  • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย