ข้อมูลที่พัก: คชาปุระ

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • ชื่อโรงแรม : คชาปุระ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะช้าง ตราด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 4/20 หมู่ 1 (lonely beach) ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3955 8020, 08 6050 0754
 • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@kachapura.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย