ข้อมูลที่พัก: เกาะทรายขาว รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะทรายขาว รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะช้าง ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : อำเภอเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3955 3099, 08 1429 9983
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย