ข้อมูลที่พัก: เจอพอดีบรรจง โฮมสเตย์

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • ชื่อโรงแรม : เจอพอดีบรรจง โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะช้าง ตราด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 28 หมู่ 1 หมู่บ้านบางเบ้า อำเภอเกาะช้าง ตำบลเกาะช้างใต้ จังหวัดตราด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3955 8089, 0 3955 8157, 08 9936 1848
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย