ข้อมูลที่พัก: เกาะหมาก กรีนวิว รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • ชื่อโรงแรม : เกาะหมาก กรีนวิว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกะกูด ตราด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : เกาะหมาก หมู่ 2 บ้านอ่าวตั่น ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกะกูด จังหวัดตราด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1588 1006, 08 1428 2001, 08 6110 1507
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย