ข้อมูลที่พัก: คุกกี้ โฮเต็ล

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : คุกกี้ โฮเต็ล
  • สถานที่ : เกาะช้าง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,000 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 7/2 หมู่ 4 หาดทรายขาว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จัวหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3955 1107, 08 1861 4227
  • จำนวนห้อง : 71 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : gg_cookies@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย