ข้อมูลที่พัก: ช้างวิว ปาร์ค

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : ช้างวิว ปาร์ค
  • สถานที่ : แหลมงอบ ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 185/6 หมุ่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3953 8346-51
  • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย