ข้อมูลที่พัก: กระต๊อบหัวหาด

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : กระต๊อบหัวหาด
  • สถานที่ : คลองใหญ่ ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 3/1 หมู่ 5 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย