ข้อมูลที่พัก: เกาะกูด เฟื่องลดา เฮาส์

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • ชื่อโรงแรม : เกาะกูด เฟื่องลดา เฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 42/5 หมู่ 2 อ่าวง่ามโข่ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7129 4357, 08 9936 0689
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย