ข้อมูลที่พัก: ฉัตรแก้ว เกสต์เฮาส์

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : ฉัตรแก้ว เกสต์เฮาส์
  • สถานที่ : แหลมงอบ ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 80 - 100 บาท
  • ที่อยู่ : 29 หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3959 7088
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย