ข้อมูลที่พัก: เกาะกูด ฟาร์อีสท์ รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะกูด ฟาร์อีสท์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 46 หมู่ 2 ตำบลเกาะกูด (ใกล้น้ำตกคลองเจ้า) อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1375 2259, 0 2933 3716, 08 6209 1076
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : koodfareast@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย