ข้อมูลที่พัก: เกาะช้าง ฮิลไซด์

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะช้าง ฮิลไซด์
  • สถานที่ : เกาะช้าง ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,000 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : ไม่มีข้อมูล
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3955 1242-4, 0 3955 1245
  • จำนวนห้อง : 54 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย