ข้อมูลที่พัก: กระท่อมทะเล

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : กระท่อมทะเล
  • สถานที่ : คลองใหญ่ ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : ถนนคลองสน-คลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3954 4383
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย