ข้อมูลที่พัก: กาย เกสต์เฮาส์

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : กาย เกสต์เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 80 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 82-86 ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3952 4556
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : guy.gh2001@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย