ข้อมูลที่พัก: เกาะกูด-ง่ามโข่ รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • ชื่อโรงแรม : เกาะกูด-ง่ามโข่ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 50 หมู่ 1 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 4653 4044, 08 1825 7076
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย