ข้อมูลที่พัก: เกาะหมากบุรี ฮัท (รีสอร์ทธรรมชาติ)

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • ชื่อโรงแรม : เกาะหมากบุรี ฮัท (รีสอร์ทธรรมชาติ)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 3,800 บาท
 • ที่อยู่ : 88/1 หมู่ 2 อ่าวบ้านล่าง ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1294 9884, 08 6972 4918, 08 7131 1988, 08 9888 8355
 • จำนวนห้อง : 35 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : tan@koohmakburihut.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย