ข้อมูลที่พัก: เกาะหมาก พาโนรามา รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะหมาก พาโนรามา รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 12,000 บาท
  • ที่อยู่ : 44 หมู่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3952 1645-6, 0 3952 1649, 0 2630 5768-9
  • จำนวนห้อง : 108 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : akkhawut_bangkok@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย