ข้อมูลที่พัก: คลองเจ้า รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : คลองเจ้า รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 4,500 บาท
  • ที่อยู่ : 76/1-3 หมู่ 4ตำบลหนองเสม็ด หาดคลองเจ้า อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3952 0318, 0 3952 0337, 08 1403 6174
  • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย