ข้อมูลที่พัก: เกาะกูด ดุสิตา รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะกูด ดุสิตา รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะกูด จราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 3,800 บาท
  • ที่อยู่ : หาดง่ามโข่ บ้านง่ามโข่ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดจราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3952 9610, 08 1420 4861, 08 1523 7369
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@dusitaresorts.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย