ข้อมูลที่พัก: เกาะง่าม รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะง่าม รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 3,400 - 3,800 บาท
  • ที่อยู่ : 999/44 หมู่ 1 ถนนเนินตาแมว ตำบลเนินตาแมว (เกาะง่าม) อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3952 3699
  • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย