ข้อมูลที่พัก: เกาะหมาก โคโคเคป

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะหมาก โคโคเคป
  • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 10,000 บาท
  • ที่อยู่ : อ่าวสนใหญ่ เกาะหมาก 1/8-9 หมู่ 2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3950 1003, 08 1810 2679, 08 1915 0323
  • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย