ข้อมูลที่พัก: คลองเจ้า บีช รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : คลองเจ้า บีช รีสอร์ท
  • สถานที่ : กิ่งเกาะกูด ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,800 - 3,800 บาท
  • ที่อยู่ : หาดคลองเจ้า อำเภอกิ่งเกาะกูด จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3959 7135, 0 1683 3994, 0 5168 9960
  • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย