ข้อมูลที่พัก: คลองใหญ่

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • ชื่อโรงแรม : คลองใหญ่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : คลองใหญ่ ตราด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 213 หมู่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3958 1260
 • จำนวนห้อง : 37 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย