ข้อมูลที่พัก: เกาะกระดาด รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะกระดาด รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,000 - 3,800 บาท
  • ที่อยู่ : 7 หมู่ 1 เกาะกระดาด ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1432 8027, 08 1929 1200, 08 7922 1200
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : anuratch@vitafood.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย