ข้อมูลที่พัก: เกาะหมาก เกสต์เฮาส์

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะหมาก เกสต์เฮาส์
  • สถานที่ : เกาะกูด ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 1,250 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะหมาก 49 หมู่ 1 อ่าวนิด ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3950 1064, 0 3950 1084
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : auonid@maildozy.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย