ข้อมูลที่พัก: ชาญชล รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : ชาญชล รีสอร์ท
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 53/2 หมู่ 3 ตำบลไม้รูด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3958 1173
  • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย