ข้อมูลที่พัก: เกาะกูด ทรายขาว รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เกาะกูด ทรายขาว รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : 8-10 ถนนวิจิตรจรรยา (อ่าวตาติ๋น) อำเภอเมือง จ.ตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3951 1429, 0 3951 1824
  • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย