ข้อมูลที่พัก: ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 • ชื่อโรงแรม : ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะช้าง ตราด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 0 - 0 บาท
 • ที่อยู่ : 6/2 หมู่ 4 ถนนหาดคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง แหลมไชยเชษฐ์ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3955 1070-2
 • จำนวนห้อง : 72 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@kohchangchaicher.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย