ข้อมูลที่พัก: เจมส์ เกสท์เฮาส์

จังหวัดตราด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด

  • ชื่อโรงแรม : เจมส์ เกสท์เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง ตราด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 49-45 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3952 0756
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย