ข้อมูลที่พัก: โรงแรม แก่งสะพือ ริเวอร์ไซด์

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม แก่งสะพือ ริเวอร์ไซด์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 750 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 117 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4520 4318-23
 • จำนวนห้อง : 90 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ksrhotel.com
 • อีเมลล์ : ksrhotel@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย