ข้อมูลที่พัก: ไกรลาศ รีสอร์ท

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : ไกรลาศ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขมราฐ อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 79 หมู่ 3 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4549 2203
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย