ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เดอะ ราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เดอะ ราชธานี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 750 - 1,400 บาท
 • ที่อยู่ : 297 ถ.เขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4524 4388-90
 • จำนวนห้อง : 79 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.theratchathani.com
 • อีเมลล์ : info@theratchathani.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย