ข้อมูลที่พัก: บ้านซะซอมโฮมสเตย์

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านซะซอมโฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : โขงเจียม อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 120 - 120 บาท
 • ที่อยู่ : 60 หมู่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6255 5365, 08 9582 7966, 08 1321 2852, 0 4541 0102
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย