ข้อมูลที่พัก: บ้านปากมูล เกสท์เฮ้าส์

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านปากมูล เกสท์เฮ้าส์
  • สถานที่ : โขงเจียม อุบลราชธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 600 บาท
  • ที่อยู่ : 350 หมู่ 1 ถ.ภูกำชัย ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 4039 3173, 0 4535 1052
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย