ข้อมูลที่พัก: โรงแรม บ้านพักมงคล & รีสอร์ท

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม บ้านพักมงคล & รีสอร์ท
  • สถานที่ : โขงเจียม อุบลราชธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 595 หมู่ 1 ถ.แก้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4535 1352, 08 1967 8578, 08 1312 0249
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.mongkhon.com
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย