ข้อมูลที่พัก: โรงแรม บ้านพักสีแบ

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม บ้านพักสีแบ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : โขงเจียม อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 380 หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4535 1068, 08 6256 2438
 • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : watasinsibae@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย