ข้อมูลที่พัก: พิพัฒน์ รีสอร์ท

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : พิพัฒน์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ตระการพืชผล อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 226 หมู่ 7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1997 8251, 0 4548 2123, 08 1266 1054
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย