ข้อมูลที่พัก: มณีจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : มณีจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,600 บาท
 • ที่อยู่ : 16/2 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4531 7970, 0 4531 7188, 08 1967 7088
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.maneejanspa.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย