ข้อมูลที่พัก: โรงแรม มอนทาน่า

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม มอนทาน่า
    Thailand Travel Information :: English Version ::
  • สถานที่ : เมือง อุบลราชธานี
  • ระดับ : 2 ดาว
  • ราคา : 400 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 179/1-4 ถ.อุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4526 1748-53
  • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : montanaubon@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย