ข้อมูลที่พัก: โรงแรม มอนทาน่า

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม มอนทาน่า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุบลราชธานี
 • ระดับ : 2 ดาว
 • ราคา : 400 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 179/1-4 ถ.อุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4526 1748-53
 • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : montanaubon@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย