ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ละมุนบ้านพัก รีสอร์ท

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ละมุนบ้านพัก รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สิรินธร อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 163 ถ.หลังโรงไฟฟ้า ตำบลนิคมลำโคมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4536 6359, 08 9444 6900, 0 4536 6161
 • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย