ข้อมูลที่พัก: เศรษฐปุระ

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

  • ชื่อโรงแรม : เศรษฐปุระ
  • สถานที่ : โขงเจียม อุบลราชธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 12,359 - 14,831 บาท
  • ที่อยู่ : 68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4535 1174-6, 0 4535 1178
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.tohsang.com
  • อีเมลล์ : tohsang@tohsang.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย