ข้อมูลที่พัก: อุบล โฮเต็ล

จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 • ชื่อโรงแรม : อุบล โฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุบลราชธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 2 ถ.อุบลกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4524 1045-6, 0 4526 2688
 • จำนวนห้อง : 124 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ubon-hotel.com
 • อีเมลล์ : info@ubon-hotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย