ข้อมูลที่พัก: เคพี

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

  • ชื่อโรงแรม : เคพี
  • สถานที่ : กุมภวาปี อุดรธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 2,100 บาท
  • ที่อยู่ : 219 หมู่ 9 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4233 2222 , 08 1964 7798
  • จำนวนห้อง : 55 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย