ข้อมูลที่พัก: อินเตอร์ รีสอร์ท

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

  • ชื่อโรงแรม : อินเตอร์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : หนองแสง อุดรธานี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 2,100 บาท
  • ที่อยู่ : 66 หมู่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4225 0250 , 08 1964 7798
  • จำนวนห้อง : 156 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย