ข้อมูลที่พัก: เดอะ ปาแปง

จังหวัดอุดรธานี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

 • ชื่อโรงแรม : เดอะ ปาแปง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง อุดรธานี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 232/10 ถนนข้างอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4232 7900
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย